Het Gooisch Fotografiecafé

Het Gooisch Fotografiecafé 

Op 30 januari gaf Ilvy Njiokiktjien de voorlopig laatste lezing van het Gooisch Fotografiecafé. Door de Corona maatregelen zullen er tot en met het einde van het seizoen (juni) geen lezingen meer worden gegeven; in het najaar hopen we in een nieuwe opzet verder te gaan met het Fotografiecafé. Uiteraard informeren we u daar over zodra we meer weten. 

Wel willen we nog graag even terugblikken met een paar sfeerfoto’s op de zeer geslaagde lezing van Ilvy, die kwam vertellen over haar project Born Free. De vele gasten hebben zichtbaar genoten van haar verhalen over dit mooie project in het bijzonder en Ilvy’s fotografie in het algemeen. 

      

Wie meer wil zien over Born Free kan de speciale website bezoeken: https://www.bornfreegeneration.com/

Voor meer informatie:  info@degooischefotoschool.nl.